परियोजना मामला

#1: OMG का लागि विशिष्ट अनुप्रयोगहरू

१

#2: MKQ को लागि विशिष्ट अनुप्रयोगहरू

२

#3: 5G सानो सेल र 5G CPE को लागि विशिष्ट अनुप्रयोगहरू

३

#4: ZigBee गेटवेको लागि विशिष्ट अनुप्रयोगहरू

४

#5: इलेक्ट्रिक पावर प्रणालीको लागि CM VPN को विशिष्ट अनुप्रयोगहरू

५

कीवर्डहरू: VPN, KEPCO, DOCSIS, पावर ब्याकअप, अलार्म पठाउने

#6: रोबोट/वाहनका लागि Wi-Fi क्लाइन्टको विशिष्ट अनुप्रयोगहरू

६

कीवर्डहरू: AGV, रोबोट आर्म, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi ब्रिज

#7: 5G सिग्नल विश्लेषकको लागि विशिष्ट अनुप्रयोगहरू

७

कीवर्ड: 5G, सिग्नल विश्लेषक, बेस स्टेशन क्वेरी, नेटवर्क लक, सिग्नल डिकोडिङ